Natuurwerkkampen

Natuurwerkkampen

Drie keer per jaar organiseert Natuurpunt Riemst in samenwerking met de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) natuurwerkkampen. Een krokuskamp, een zomerkamp en een herfstkamp.

De JNM is een jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar die zich goed voelt in de natuur en zijn schouders niet ophaalt voor het milieu.

Tijdens de kampen staan steeds drie pijlers centraal: natuurstudie, natuurbeheer en milieu. 

Samen met de jongeren van de JNM werken wij in meerdere natuurgebieden op de Sint-Pietersberg, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Ook op de taluds van het Albertkanaal tussen Kanne en Zutendaal kan je de JNM wel eens vinden tijdens de natuurwerkkampen. De natuurherstel en -beheerwerken op de kanaaltaluds zorgen voor een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van geschikt leefgebied voor vier zeldzame dagvlinders: dwergblauwtje, klaverblauwtje, bruin dikkopje en boswitje.