Mergelgroeven

Mergelgroeven

Natuurpunt bezit vier mergelgroeven in Riemst: Caestert, Ternaaien Boven, Ternaaien Beneden en Grootberg.

De eeuwenoude mergelgroeven zijn zonder twijfel uniek in Europa en één van de belangrijkste overwinteringsplaatsen voor vleermuizen in West-Europa.

Jaarlijks worden de vleermuizen in de groeven gemonitord in samenwerking met de vleermuizenwerkgroep. De laatste 20 jaar verviervoudigde het aantal overwinterende vleermuizen in de mergelgroeven tot ca. 3000 dieren!

Wat onze mergelgroeven zo uniek maakt, is dat ze niet alleen een grote natuurwaarde bezitten. Ook cultuurhistorisch zijn de mergelgroeven van uitzonderlijk belang. Oude bewoningssporen, relicten van historische ontginningstechnieken en muurtekeningen uit de 16de eeuw getuigen van het rijke verleden van de mergelgroeven.