Life Pays Mosan

Cookies

We gebruiken eigen cookies en cookies van derden op de pagina's van deze website. Noodzakelijke cookies zijn nodig om de website te gebruiken. Analytische cookies helpen ons het gebruik van de website in kaart brengen en verbeteren.   Marketing en advertentiecookies volgen je surfgedrag tussen verschillende websites om een gebruikersprofiel samen te stellen en gerichte advertenties te tonen die bij jouw interesses passen.

Life Pays Mosan

Het LIFE-project 'Pays Mosan' heeft het herstel van een mozaïek van bedreigde biotopen en soorten binnen het bekken van de Maas en haar zijrivieren tussen de Ardennen en Maastricht als centrale doelstelling. Om dit te bereiken en de duurzame samenhang tussen de herstelde habitats te verzekeren, hebben partners uit Wallonië, Vlaanderen en Nederland ervoor gekozen om hun krachten te bundelen in één internationaal LIFE-project.

De doelhabitats zijn voornamelijk gerelateerd aan voormalige, eeuwenoude begrazingspraktijken van halfnatuurlijke graslanden op kalkhoudende bodems (6210*, In Wallonië ook in mozaïek met kalkminnend of mineralenrijk grasland op rotsbodem 6110*) en hun overgangsvormen naar glanshavergraslanden (6510) of soortenrijke heischrale graslanden (6230*). Sommige habitats zijn dan weer het gevolg van mijnbouw en industriële activiteiten (grasland op zinkhoudende bodem, 6130). In het projectgebied zijn deze bijzonder soortenrijke habitats erg geïsoleerd geraakt en gaan er nog steeds op achteruit, zowel in kwaliteit als in oppervlakte.

Het projectvoorstel is ook gericht op vier zeer zeldzame vleermuissoorten: de kleine en grote hoefijzerneus, de ingekorven vleermuis en de vale vleermuis. In de kalkrijke ondergrond bevinden zich veel grotten en mergelgroeven die deze dieren tijdens de wintermaanden als verblijfplaats gebruiken. Ze zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de graslanden en een gevarieerde landschapsstructuur. Het ontbreken van verbindingen tussen de verblijfplaatsen en voedselhabitats lijkt daarbij een cruciale rol te spelen in hun voorbestaan.

Ontdek meer over Life Pays Mosan.