Interreg Sint-Pietersberg

Interreg Sint-Pietersberg

Door fysieke en culturele barrières dreigde de Sint-Pietersberg tussen de Jeker en de Maas een afgelegen gebied te worden. Daarom sloegen tal van partijen de handen in elkaar om de landschappelijke bezienswaardigheden op te waarderen. 

Zes gemeenten en zeven  verenigingen bundelden hun krachten om deze kwetsbare zone een nieuw elan te  geven. In 2002 lanceerden ze gezamenlijk het initiatief 'De  Sint-Pietersberg tussen Jeker en Maas' dat meer dan 30 projecten verenigde om de landschappen en natuur in hun oude staat te herstellen. Kalkgraslanden werden in ere hersteld. Er werden grensoverschrijdende netwerken en wandelpaden aangelegd en er kwam beter contact tussen de besturen van de naburige gemeenten. Via landschapsherstel droeg het project bij aan een eigen identiteit voor de streek. 

Ontdek meer over Interreg Sint-Pietersberg.