Habitatherstel Caestert

Habitatherstel Caestert

Op 20 oktober 2020 werd het PSN-project 'Habitatherstel Caestert' goedgekeurd door minister Zuhal Demir. PSN staat voor Projectsubsidies Natuur 2020. Er werd een bedrag van 242.567,60 euro toegekend aan Natuurpunt Beheer vzw voor de uitvoering van het project.

De financiële ondersteuning wordt gebruikt voor de realisatie van volgende werken in het natuurgebied Plateau van Caestert:

  • plaatsen van rasters ten behoeve van schapenbegrazing;;
  • herstel soortenrijk boshabitat 9160 en 9150;
  • herstel kalkgrasland buiten de archeologische site;
  • herstel en ontwikkeling vroedmeesterpad-biotoop;
  • herstel kalkgrasland buiten de archeologische zone;
  • herstel kalkgrasland en heischraal grasland door uitmijnen;
  • voorbereiding en begeleiding van de werken.

De komende drie jaar gaan we hard werken in het natuurgebied om de habitats te verbeteren met het oog op meer biodiversiteit.