Transehumance DAG 1: Kanne -Moelingen

Transehumance DAG 1: Kanne -Moelingen

Wanneer?

vrijdag 24 nov 09:00 - 23:59

Binnen het LEADER Reconnected Mergellandscha(a)p verzorgen wij een 'Transhumance'. Wil je graag meewandelen met ons en de schapen wanneer we ze verplaatsen van Riemst naar Voeren, hou dan 24 of 25 november vrij! We lopen die dagen ongeveer 10km per dag en slapen 's nacht bij de schapen.

Programma DAG 1: Kanne -Moelingen


Transhumance (Latijn: trans, over en humus, grond) of veetrek is de verticale verplaatsing van vee, typisch voor hoger gelegen weiden in de zomer en lager gelegen dalen in de winter. De boeren wonen in principe permanent in dalen, in vaste huizen. Alleen de kudden en hun directe verzorgers verplaatsen zich.

Kan of wil je niet wandelen, maar wil je wel logistiek ondersteunen is dat ook heel welkom!
Aanmelden kan al op anne.lefevre@natuurpunt.be